Forside

Projektforum Galten-Skovby er en non-profit forening af borgere der yder en frivillig indsats for at styrke lokalområdet.

Projektforum Galten-Skovby er registreret som en frivillig forening i CVR-registeret med CVR-nr 34640483.

Bank: Jutlander, Galten afdeling
Reg.nr. 9436 og konto nr. 6612360675

Bestyrelsen

Juridiske dokumenter

Historien

På baggrund af et afholdt borgermøde i efteråret 2010 har der vist sig en række ideer og initiativmuligheder for at skabe bedre grønne oplevelser i Galten – Skovby området. Derfor er der på kommunalt initiativ nedsat en projektgruppe der arbejder selvstændigt og uafhængigt at Skanderborg kommune. Projektgruppen har dannet “Projektforum Galten-Skovby” som danner rammen om lokale projekter, og det er tanken, at projekternes fremdrift kan følges her på hjemmesiden. Alle medlemmer i Projektforum Galten-Skovby deltager som privatpersoner.  Projektforum Galten-Skovby er ikke nogen forening i gængs forstand med vedtægter og medlemsvalgt bestyrelse m.v. I stedet er det et netværk af frivillige projektledere og -deltagere der mødes for at udveksle ideer og erfaring.

Projektforum Galten-Skovbys vision:

Visionen er, på en række fronter, at medvirke til udvikling af den nordlige del af kommunen med Galten-Skovby som primært omdrejningspunkt. Ønsket er, at etablere et forum, hvor initiativrige borgere i lokalsamfundet kan møde ligesindede og gennem sparring og fælles idéudvikling igangsætte og realisere nye projekter til glæde for lokalsamfundets borgere.

Målsætningen er at medvirke til at gøre lokalsamfundet attraktivt for bosætning og erhvervsudvikling. Sigtet er, at Galten-Skovby skal blomstre i et samspil mellem lokale foreninger, initiativrige borgere og erhvervslivet, og udmønte sig i en rigdom af forskellige projekter og tiltag, der hver især og tilsammen medvirker til at styrke Galten-Skovby som stedet ”hvor det gode liv leves”.

Projektforum Galten-Skovby blev startet af følgende 10 personer:

  • Lars Eg Hoppe, Skovby
  • Henrik Piihl, Galten
  • Birger Johansson, Skovby
  • Kristian Skovhus, Galten
  • Anni Jensen, Galten
  • Jørgen Baastrup Nielsen, Skovby
  • Niels Jørgensen, Galten
  • Karen Lindemann, Galten
  • Arne Nielsen, Galten
  • Kasper Tikjøb, Galten