8. juni 2012
0 kommentarer

Skanderborg Kommune har d. 4. juni 2012 offentligt bekendtgjort Udviklings- og planstrategi for Skanderborg Kommune 2011-2030. På baggrund af høringssvar fra Projektforum Galten-Skovby og som følge af det lokale arbejde for projekt Skovbyskoven, har Skanderborg Kommune valgt at tilføje følgende i afsnittet ”Byer præget af kvalitet” under overskriften ”Det arbejder vi videre med”, side 17:…

28. maj 2012
0 kommentarer

Projektforum Galten Skovby og Skovby Vandværk har ved møde d. 25. maj 2012 med borgmester Jørgen Gaarde indleveret en ansøgning til Skanderborg Kommune, hvor man anmoder Skanderborg kommune om at deltage i et lokalt grønt partnerskab om etablering af en ny skov i Skovby: Skovbyskoven. Efter mødet blev arealet besigtiget. Se brevet til kommunen, pressemeddelelse…

12. februar 2012
0 kommentarer

Nyt lokalt projektforum vil udvikle Galten-Skovby   Frivillige lokale kræfter skal mobiliseres i arbejdet med at forme og realisere nye projekter i Galten-Skovby. Sigtet er at få området til at blomstre. På foranledning af ni borgere i Galten og Skovby etableres nu ’Projektforum Galten-Skovby’. Sigtet er at danne en stribe projektgrupper, bemandet med frivillige, der…

1. oktober 2011
0 kommentarer

Baggrunden for arbejdet Med afsæt i et borgermøde i efteråret 2010, blev der på kommunalt initiativ nedsat en projektgruppe, der arbejder selvstændigt og uafhængigt af Skanderborg kommune.   Vision: Visionen er, på en række fronter, at medvirke til udvikling af den nordlige del af kommunen med Galten- Skovby som primært omdrejningspunkt. Ønsket er, at etablere…