10. september 2012
0 kommentarer
Friluftrådet støtter projekt Skovbyskoven med Tips- og Lottomidler for i alt 78.500 kr!

Der er gode nyheder for Skovbyskoven – Tips- og Lottomidler går til et godt formål i Galten-Skovby!

Som svar på projektgruppens ansøgning d. 1/7 2012 har Friluftsrådet d. 31/8 2012 meddelt, at de støtter projekt Skovbyskoven med op til 78.500 kr til materialeudgifter til selve skovens etablering, til græsarealer, bro over vandløb, bålplads, borde/bænke og skilte, jf. indsendt budgetoverslag.

Sammen med Skovby Vandværks bidrag på 30.000 kr hjælper bidraget fra Friluftsrådet projektet godt på vej!

Der mangler stadig restfinanciering på en del af projektet, bla. på de dele der vedrører etablering af stier og træningspavillioner.

Projektgruppen afventer pt. svar på ansøgning ved puljen for Lokale Grønne Partnerskaber ved Naturstyrelsen.