2. august 2013
0 kommentarer
Naturstyrelsen giver 86.800 kr til Skovbyskoven!

Flere gode nyheder for Skovbyskoven!

Naturstyrelsen giver Skovbyskoven 86.800 kr til skiltning, borde/bænke samt vildthegn!

Skovbyskoven er nu formelt set et grønt partnerskabs projekt mellem Projektforum Galten-Skovby, Skovby Vandværk, Skanderborg Kommune, Galten FS, Skovbyskolen og Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafd. Skanderborg.

Vi er efterhånden nået langt med fundraising til projektet – vi er oppe på i alt 205.300 kr!

Pengene er bevilget fra Naturstyrelsen (86.800), Friluftsrådet (78500), Skovby Vandværk (30.000) og Lions Club Galten-Skovby (10.000).

Fundraising fortsætter da der stadig mangler financiering til følgende poster i budgettet:
Træningsredskaber (100.000)
Anlæggelse af stier (80.000)
3 års renhold mellem planterne (49.500),
Konsulentbistand (25.000)