Stiboulevard

Stiboulevard for 10.000 borgere
Det foreslår Stigruppen under Projektforum Galten/Skovby:
En stiboulevard skal forbinde det vestlige Galten med det østlige Skovby med mulighed for yderligere link mod vest og øst, så borgere i fremtiden kan cykle fra Låsby til Aarhus ad en stiboulevard og cykelsti, hvor den bløde trafik er prioriteret over den hårde. Med et link over Lyngbygård Aadal mod Sjelle bliver der skabt mulighed for at omkring 10.000 borgere, heriblandt ikke mindst skolebørn, kan bevæge sig på en sikrere måde ad stier med begrænset kontakt til den hårde trafik
Børn og unge i området kan cykle til tre skoler ad stier, der er prioriteret over den hårde trafik. Områdets 10.000 borgere kan nå Klank idræts- og fritidsområde fra nord, øst og vest.
Den prioriterede Stiboulevard vil føre borgerne til Galten nye grønne Torv, der tænkes knyttet sammen med Bytoften. Det betyder at hvad enten man skal nå bussen, til koncert på Bytoften, i BIO Huset, på Biblioteket eller købe ind, ja så bliver det langt mere oplagt at tage cyklen.

Projektleder og kontaktperson: Kristian Skovhus

Email: kristian.skovhus@gmail.com Mobil: 40 23 70 43

Aktiviteter og grønne oplevelser
Stiboulevarden vil være den oplagte grønne vej til en lang række aktiviteter og oplevelser for alle. Skovby Skoven, Svømmesø v. Skovby Nygaard, Porskjær Have, oplevelses-, lege- og aktivitetsrum for børn og unge. Stiboulevarden vil være ”hovedvejen” i et netværk af stier for naturen, friluftsliv, løbende, gående og cyklende.

Kvalitet

Stiboulevarden med link til skoler skal være asfaltbelagt og oplyste, (i videst muligt omfang med solcelle-lys) for at øge tryghed og sikkerhed for alle.

Er du interesseret i at deltage i projektgruppen vedrørende stisystemer / stiboulevarden, er du velkommen til at kontakte: kontaktperson Kristian Skovhus, mobil 4023 7043, eller Email kristian.skovhus@gmail.com